fbpx
ShareFifty5

Kontakt os hvis du har spørgsmål:

Charlotte Kirkegaard Flugt
Projektleder

29 63 25 16
charlotte.flugt@svendborg.dk

Følg os på:

 

BLIV UNDERVISER

 

Du har muligheden for at blive underviser på ShareFifty5, som er et vækstrettet kompetenceudviklingsprojekt. Dit speciale skal matche et eller flere af de moduler som udbydes på vores forløb, beskrevet efterfølgende.  

 

Vi forventer, at du kan bidrage med mange, forskelligartede idéer inden for dit fag. Ambitionerne i projektet er tårnhøje, og der stilles krav om nytænkning. ShareFifty5 går målrettet efter de bedste – undervisere med ekspertise, kant og noget særligt at byde på. Deltagerne skal inspireres og begejstres samtidig med, at de får ny viden og redskaber til at udvikle deres virksomhed – det skal vores undervisere levere.

 

 

Om os

 

Sharefifty5 er et projekt der giver virksomheder en mulighed for at vækste. Vi tilbyder målrettede kompetenceudviklingsforløb til iværksættere og SMV’er i IT- og maritime virksomheder med base i én af de fire sydfynske kommuner. Projektet løber over 3 år, og er støttet af EU’s Socialfond og Region Syddanmark

 

Sharefifty5 hjælper virksomhederne med at opnå ny viden og nye kompetencer. Vores mål er at skabe vækst – både i form af flere arbejdspladser og bedre bundlinje resultater. Vi skaber det netværk, der sikrer grobunden for nye samarbejder på tværs af brancher.

 

Vores mission er at hjælpe virksomheder og iværksættere med at udvikle sig, igennem de af vores uddannelser, kurser og netværk, der giver mening for dem.

 

 

Aktiviteter i projektet

For iværksættere og kommende iværksættere med en god virksomhedside. Halvårlige opstart af hold, med en modulvarighed af 4 dage, hvor vi arbejder med flg.:

 

– iværksætterens konkurrenceevne og vækstpotentiale

 

– forretningsplan og koncept

 

– innovation og samarbejder for fremtiden

 

– fra idé til handlingsparat virksomhed

For ledere og nøglemedarbejdere i små og mellemstore virksomheder Modulerne varer 2-3 dage, hvor vi arbejder med flg.:

 

– kompetenceudvikling inden for innovation, internationalisering og salg

 

– markedsføring og partnerskaber, HR-management og rekruttering, projektledelse mm.

 

– virksomhederne bruger deres egen virksomhed/ fagområde som case gennem modulet

 

– deltagerne får et personligt kompetenceløft som de kan omsætte i deres virksomhed.

Kompetenceløft til topledere og bestyrelsesmedlemmer. Korte, intensive forløb for topledelse og bestyrelse i små og mellemstore virksomheder. Starter i efteråret 2019

 

– hvad det vil sige at arbejde professionelt og strategisk

 

– arbejde med innovation, forretningsudvikling og risikostyring

 

– netværk med andre topledere og bestyrelsesmedlemmer

 

– arbejde med relevante cases

Advice er en klippekortsordning for iværksættere og SMV’er med særligt vækstpotentiale. 1:1 rådgivning med en specialist, fokus på at udnytte virksomhedens fulde vækstpotentiale.

 

– eks. på temaer til iværksættere: Revision, advokat, forretningsmodel, prototyping og drift

 

– en iværksætter kan søge om 10 timers rådgivning, som de frit kan fordele

 

– eks. på temaer til SMV’er: Innovation, risikostyring, rekruttering og forretningsudvikling

 

– SMV’erne kan søge om 20 timer rådgivning, som de ligeledes selv kan fordele

Byd Ind

 

Vi tror ikke på frister og deadlines for bud fra interesserede undervisere. Tværtimod tror vi på, at vi skal være tilgængelige og altid være åbne for nye muligheder og gode ideer. Så byd ind i de aktiviteter og dele af temaerne hvor du kan gøre en forskel. Vi starter nye aktiviteter op i primo 2019, datoer kommer snart.  Vi beder dig inkludere følgende i ansøgningen:

 

– Hvilke aktiviteter og moduler du ønsker at undervise på og hvad du kan bidrage med her

 

– CV og dokumenteret erfaring med undervisning der virker inden for de temaer du byder ind på.

 

– Pris for undervisningen (inklusive forberedelse) 

 

– Prisen skal dække et moduls undervisning (2-4 hele dage) inkl. transportomkostninger

 

– 2 referencer, som vi må kontakte telefonisk

 

Når vi udvælger undervisere vil både pris, faglighed, erfaring og undervisningsform tages med i vurderingen. Det er vigtigt at vores undervisere bidrager med den kant som passer til brancherne, og skulle du have branchekendskab vil det være en fordel. Send din ansøgning til Jakob Marling på e-mail:  jakob.marling@svendborg.dk

Temaer

 

Med udgangspunkt i virksomhedernes ønsker og behov søger vi undervisere til alle vores forløb indenfor følgende overskrifter salg, netværk, samarbejder, innovation, internationalisering og ledelse.

 

Forud for projektet er der lavet en forundersøgelse, hvor mere end 30 interessenter blev interviewet omkring de udfordringer de oplevede, for at kunne vækste deres virksomhed. Med baggrund i forundersøgelsen har maritime- og IT-virksomheder på Sydfyn været inviteret ind til en workshop, hvor fokusområderne blev bekræftet.

 

Hvert tema er samlet i et mindmap, så det er muligt at se, hvad virksomhederne har budt ind med. Med udgangspunkt i de forskellige mindmaps er du velkommen til at sende dit bud.  Du er velkommen til og opfordres til at søge alle de moduler som passer til dine kompetencer, dog forbeholder vi os retten til at udvælge undervisere til et enkelt modul/fag.

Download Alle Mindmaps

TEMAOVERSIGT-MINDMAPS

Slide Slide Slide Slide

VIL DU VIDE MERE?

Jakob Gottschalk Marling,
Uddannelseskonsulent

Kvægtorvet // Fremtidsfabrikken
Frederiksgade 8, 5700 Svendborg
Mobil: 24 52 24 87
jakob.marling@svendborg.dk
www.sharefifty5.dk

Charlotte Kirkegaard Flugt,
Projektleder, ShareFifty5

Kvægtorvet // Fremtidsfabrikken
Frederiksgade 8, 5700 Svendborg
Mobil: 29 63 25 16
charlotte.flugt@svendborg.dk
www.sharefifty5.dk