fbpx
ShareFifty5

Kontakt os hvis du har spørgsmål:

Charlotte Kirkegaard Flugt
Projektleder

29 63 25 16
charlotte.flugt@svendborg.dk

Følg os på:

 

Agil Projektledelse

AGILE-ON-TIME:  AGIL PROJEKTLEDELSE, DER VIRKER

 

Har du også hørt om agile projekter eller Scrum-teams, der ikke rigtigt høster de forventede gevinster? Er du nysgerrig efter at komme i gang med at finde ud af, hvordan I kan spare mandetimer og kalendertid på jeres projekter? Vi har fået agil projektledelse til at virke fra lille til stor skala via vores gennemtestede, operationelle model, Agile On Time, og vil gerne lære dig og din virksomhed, hvad der skal til.

 

Program

 

Fysisk undervisning på Kvægtorvet d. 28. maj

 • Hold 1: kl. 8.30 – 12.30
 • Hold 2: kl. 13.00 – 16.30

 

Grundbegreber og det agile tankesæt

 • Velkommen
 • Linjeøvelse
 • Mål
 • Mulige anvendelsesområder
 • Program
 • Agile grundbegreber
 • Agile rammeværk – en matrice til selvdiagnosticering
 • Projekttrekanten
 • Retrospective

 

Online undervisning for hold 1 og 2

 

D. 2. juni kl. 9.30 – 12.00. Projektmodel og -faser

 • Projektmodel
 • Feasibilityfasen
 • Læringskurven i Foundationsfasen
 • Dokumentationstyper
 • Styregrupperapportering
 • Project Initiation Document
 • Retrospective

 

D. 4. juni  kl. 9.30 – 12.00. Workshopteknikker

 • Facilitering
 • Dialogbaseret Projektnedbrydning

 

D. 17. juni kl. 9.30 – 12.00. Risikominimering op ad læringskurven

 • Definition of Done
 • Medium Level Specification
 • Dialogbaseret Højniveauplanlægning

 

D. 18. juni kl. 9.30 – 12.00. Iterations = Sprints 1

 • Afhængighedskortlægning
 • Iterationsplanlægning
 • Detaljeret Specifikation
 • Progress Boards
 • Stand up-møder

 

D. 19. juni kl. 9.30 – 14.00. Iterations = Sprints 2 og kom godt i gang

 • Burndown chart
 • Demo
 • Iterationsskift
 • Imlementering
 • Næste skridt
 • Værktøjskassen

 

Hvad får du?

 

På dette intensive kursus får du en række konkrete værktøjer til at komme i gang med dine succesfulde agile projekter, ligesom vi kommer til at drøfte fremgangsmåder og ledelsesstile, der virker.

 

Metoden bygger på tre søjler

 

 • Agil Projektledelse fra Agile Business Consortium – Kurset er bygget på tilgangen fra verdens ledende organisation inden for agil projektledelse, der er skaberen bag 110.000+ certificeringer i agil projektledelse på globalt plan. Underviser har været (eneste) ”International Ambassador” for Agile Business Consortium i Danmark frem til ordningen stoppede i 2019.

 

 • PRINCE2 – Støtter op om organisering og projektmodel.

 

 • Positiv psykologi – En anerkendt forskningsretning inden for psykologien, der fokuserer på at sikre menneskers trivsel. Dette er vigtigt – også i en projektsammenhæng.

 

Undervisningen er designet til at aktivere alle fire indlæringsformer: Teori, case, eget projekt og refleksion. Denne varierede undervisningsform giver i praksis den bedste indlæring.

 

Det samlede forløb indeholder følgende elementer:

 

En gennemgang af hvordan den agile arbejdsform består af og hvordan den adskiller sig fra den traditionelle måde at løse projekter på. Vi kommer ind på hvordan agil projektledelse kan bygge broen fra en dynamisk hverdag, hvor kravene til og rammerne for løsningen ændrer sig, til et behov for konstant at kunne vise, at projektet leverer til tiden.

 

Et hurtigt overblik over, hvilke agile rammeværk, der er beregnet til hvilke typer arbejdsopgaver. Primært vil deltagerne blive skarpe på, hvad de kan bruge Scrum til og hvornår agil projektledelse er mere velegnet. Dette er relevant, da hovedparten på den agile scene kender til Scrum, mens kun et fåtal kender til agil projektledelse.

 

Introduktion til agil projektledelse med fokus på de centrale elementer som sprints (begreb fra Scrum)/iterationer (tilsvarende begreb, men fra Agil Projektledelse), roller og organisering, rammesætning, ledelsesstil, der matcher agilt arbejde, projektmodel, dokumentationsindsats, der matcher behovet for at kunne dokumentere nødvendigt og samtidigt reducere om-igen-indsatsen mest muligt. Vi kommer til at drøfte de fire(!) hjørner i projekttrekanten og hvordan agil projektledelse forholder sig til den.

 

Vi kommer til at gennemgå de konkrete dialogbaserede teamworkshops og arbejdsprocesser, der kendetegner agile teams i agile projekter. De anvendes dels i specifikationsfasen (der både kan bruges i agile projekter og i traditionelle), dels i byggefasen. Disse faser kalder Agile Business Consortium for henholdsvis ”Foundation” og ”Evolutionary Development”.

 

Fra byggefasen ”Evolutionary Development” vil vi gennemgå elementer som stand up-møder, burn down, informationsradiator/Scrum Wall og ikke mindst iterationsskiftet, der skal sikre, at projektet leverer til tiden.

 

Se her hvad tidligere kursister siger.

 

Beskrivelse af underviser

 

Lasse Borris Sørensen fra Plan A Projects står for undervisningen og har siden 2008 indhentet 17.000 timers praktisk, agil erfaring. Lasse underviser typisk 40 – 60 dage om året på både åbne og lukkede kurser i en lang række brancher. Det er bl.a. blevet til 400+ certificeringer af agile specialister med en beståelsesprocent på 98.

 

Resten af året bruger Lasse som senior agil coach og hjælper vores kunder til at få agile, komplekse projekter leveret til tiden – eller tidligere – og til budget igen og igen. Det er sket på 15+ projekter svarende til 50+ teams, der alle er kommet i mål til tiden eller før. Projekterne varierer i størrelse fra 400 mandtimer til 100.000+. Målt i antal medarbejdere har projekterne varieret fra fire til cirka 100 deltagere. Lasse har også lavet assessments af meget store konsulenthuse samt etableret agile projektmodeller.

 

 

Hvis du gerne vil forberede dig, er der et par muligheder herunder. Forberedelsen er ikke obligatorisk, blot en god idé.Du kan med fordel læse kapitel 1 – 4 i bogen ”Agile PM” her. Du er naturligvis også velkommen til at købe bogen, hvilket du kan gøre samme sted. Du kan også læse Scrumguiden, der er det centrale dokument om Scrum. Den findes i to versioner – en engelsk og en dansk. Du behøver kun læse den ene. Den engelske version er den senest opdaterede. Det skal understreges, at kurset handler om agil projektledelse, men da Scrum er udbredt, vil vi komme ind på Scrum undervejs.

 

Hvem deltager?

Projektledere, der ønsker at få opdateret værktøjskassen, projektmedarbejdere og andre, der ønsker bedre styring på projekter i en dynamisk hverdag samtidigt med at de trives. Bedre styring kan munde ud i at levere til tid og budget, at levere løsninger med stor innovationshøjde, at skabe værdi tidligt eller hvordan succes måtte se ud hos jer.

 

Du kan komme fra brugerside eller fra leverandørside. Uanset om du er meget erfaren i forhold til det agile, har nogen erfaring eller slet ingen, så viser historien, at både du og din virksomhed hurtigt vil få meget ud af din deltagelse.

Dato og Tidsrum

Afsluttet

Sted

Fremtidsfabrikken II & Online Undervisning
Frederiksgade 8
5700 Svendborg

Kontakt

Lea Apollo-Rasmussen
Telefon: 24 78 93 23
Email: lea.apollo.rasmussen@svendborg.dk

Pris

300 eks. moms kr

Tilmelding

Tilmeld